Brilrecept

Op deze pagina vindt u uitleg over uw brilrecept of brilvoorschrift. Staat de informatie die u zoekt er niet tussen, stel u vraag dan via ons contactformulier. wij helpen u graag om antwoord te geven op uw vraag.

Wat is een brilrecept?

Een brilrecept of brilvoorschrift bevat gegevens van een oogmeting door een opticien, optometrist of een oogarts. Met dit recept kan bepaald worden welke correctie nodig is om weer optimaal  scherp te kunnen zien. De informatie op een brilrecept wordt bovendien gebruikt om glazen op sterkte op de juiste manier in een montuur te zetten.

Is een brilrecept hetzelfde als een recept voor contactlenzen?

Een brilrecept is niet gelijk aan het recept voor contactlenzen. Contactlenzen zitten direct op de ogen en verschillen hierdoor van sterkte. De hoogte van de sterkte en cilinders bepaalt of wij een juiste sterkte kunnen bepalen. Met de informatie van je contactlenzen is het voor ons  meestal mogelijk om de sterktegegevens om te rekenen voor brillenglazen. Geef het in dit geval bij ons aan dat het om een contactlensrecept gaat.

Hoe vraag je een brilrecept op?

Vrijwel altijd staan de gegevens van uw brilrecept op de aankoopbon van een bril die gekocht is bij een opticien. Wanneer u niet meer in het bezit bent van uw brilrecept, kunt u de resultaten van uw laatste oogmeting opvragen bij uw opticien waar u de bril heeft gekocht. Zij zijn verpicht om deze gegevens aan u te verstrekken, maar dat stuit wel eens op enige weerstand.

Wat kost een brilrecept?

Bij vrijwel alle opticiens zit de oogmeting bij de prijs van de bril inbegrepen. Ook is het vaak mogelijk om alleen oogmeting te laten verrichten. Bij sommige opticiens is dit gratis, maar meestal bedragen de kosten die hiervoor berekend worden rond de €30,-. Een oogmeting bij een oogarts wordt in vele gevallen vergoed door uw verzekering, maar hiervoor heeft u eerst een doorverwijzing van uw huisarts nodig.

Hoe lees je een brilrecept?

Een brilrecept kan de volgende gegevens bevatten: Sterkte, Cilinder, As, Additie, Prisma, Basis, pd en hoogte. Hieronder worden de belangrijkste onderdelen uitgelegd en wordt beschreven hoe u deze onderdelen herkent op uw brilrecept.

Sterkte

De sterkte  begint met het eerste getal op uw brilrecept. Vaak wordt de sterkte aangegeven als S, Sf, SF, Sph of SFER (van sferisch of sfeer). Het plus- of minteken voor dit getal geeft aan of u bijziend (-) of verziend (+) bent. Sterktes worden in Europa altijd aangegeven met een stapgrootte van 0,25 (buiten Europa soms zelfs met een stapgrootte van 0,125). De sterkte die opgeven wordt begint altijd met Rechts.R (= dexter) 

 

Cilinder

De cilinder is het tweede getal op uw brilrecept. Vaak wordt deze aangegeven als C of CYL met een stapgrootte van 0,25. De cilinder voor uw linker en rechter oog kunnen verschillen. Het kan voorkomen dat de cilinder niet wordt weergegeven op uw brilrecept of dat hier 0,00 aangegeven staat. In dit geval heeft u geen cilindrische correctie nodig.

Het is gebruikelijk om de cilinderwaardes aan te geven in een min - sterkte. Staat er geen - voor de cilindersterkte dan is het aangegeven in plus + en dient u het plusteken te gebruiken. Bij sterktegevens op pasjes komt dit wel eens voor. Ook in België vermelden ze nog vaak de cilinder in plussterkte. Dit is voor u verwarrend en werkt fouten in de hand. Wij zijn vurig voorstander om alle cilindersterktes  te vermelden in de min - cilinder. Qua zicht maakt dat niks uit. Wij rekenen die waardes zo om naar min cilinders, maar soms denkt een klant dan dat wij een verkeerde waarde hebben ingevuld.

Een cilinder nodig hebben is niet apart hoor, het is meer regel dan uitzondering.

 

As

De as is meestal het derde getal op uw brilrecept. Vaak wordt deze aangegeven als AS, axis , A OF X. De as geeft de (as) richting van uw cilinder aan. De as wordt uitgedrukt in graden en bevindt zich altijd tussen de 0° en 180°. De asrichting voor de linker en rechter cilinder verschillen vaak. De as wordt alleen weergegeven op uw brilrecept wanneer ook een cilinder vermeldt staat. De as is dus géén sterkte, 180  is niet erger of hoger of dikker dan 1

Additie

De additie wordt alleen weergegeven bij multifocale brillenglazen. Vaak wordt deze aangegeven als add. met een stapgrootte van 0,25. De additie is de sterkte van het leesgedeelte en is altijd een positief getal. Tel je de Sf waarde op bij de add. dan heb je leesbrilsterkte. De normaal gesproken waarde van de leessterkte is bij een senior of pensionado +2.50. Dat is de leestoeslag (de add...) op ca 40cm afstand. Er zijn uitschieters bij en wij kunnen nog een add. leveren van +4.00 als dat gewenst wordt 

Pupilafstand (pd)

De Pupil Distance (pupilafstand) vermeldt de afstand tussen de pupillen uitgedrukt in millimeters. Vaak wordt deze aangegeven als pd met een stapgrootte van 1mm of 0,5 of in sommige gevallen met een stapgrootte van 0,1. De waarde voor uw PD is altijd een positief getal. In de meeste gevallen wordt de pd apart voor het linker- en rechteroog aangegeven, maar in sommige gevallen wordt ook de totale afstand tussen de pupillen weergegeven. Waneer de pupilafstand per oog wordt weergegeven, wordt deze gemeten vanaf het midden van de neus tot aan het hart van de pupil. Een belangrijke waarde bij multifocale glazen en bij hoge(re) sterktes.

Hoogte

De hoogte vermeldt de hoogte van uw pupil gemeten vanaf de onderkant van het brillenglas, uitgedrukt in millimeters.

De waarde voor de doorkijkhoogte is altijd een positief getal. Het kan voorkomen dat de hoogte niet wordt weergegeven op uw brilrecept of dat hier niets ingevuld staat. Voor multifocale brillenglazen is de hoogte een belangrijke waarde om het leesgedeelte optimaal onder uw pupillen te centreren.

De brillenglazen worden hierdoor optimaal gecentreerd voor de pupil om een zo comfortabel mogelijk zicht te krijgen, zowel voor veraf, als voor het kijken door de leeszone. Zit het brillenglas te hoog in de bril, dan kan het voorkomen dat uw zicht op afstand wazig wordt. Zit het brillenglas te laag in uw bril, dan kan dit problemen gaan geven bij lezen, voor optimaal zicht zou de bril dan iets opgetild moeten worden. De pupilafstand verandert bij volwassenen niet meer, maar de hoogte verschilt wél per bril. Vandaar dat wij bij het bestellen van multifocale glazen vragen om een foto van u die recht van voren genomen is met de bril op (in de winkel zetten ze kruisjes, wij doen dit zo). U denkt nu wellicht hoe krijg ik dat voor elkaar? geen nood, wij hebben dit voor u zo makkelijk mogelijk gemaakt en het werkt uitstekend!

Prisma

Het kan voorkomen dat een prisma nodig is om ontspannen te kunnen kijken. De prisma verandert de richting van het inkomend licht. De stand van de basis van de prisma wordt weergegeven met ‘bas’.

Bewoordingen op een brilrecept

De volgende bewoordingen kunnen ook voorkomen op een brilrecpt:

OD: Oculus Dexter = rechteroog
OS: Oculus Sinister= linkeroog
Additie = leestoeslag
Bas = de stand waar de basis zich bevindt van de prisma (het dikste gedeelte is de basis)
Visus = de behaalde scherpte na een oogmeting, uitgedrukt in procenten (%)

Hoe vaak moet ik een nieuwe oogmeting laten verrichten?

Omdat uw ogen en de correctie die uw ogen continu veranderen, raad Brillenglazen.net af om een brilrecept van ouder dan twee jaar te gebruiken. Heeft u een verouderd brillenrecept, dan raden wij u aan om een nieuwe oogmeting te laten verrichten bij een opticien of oogarts.

Wat kan ik met een brilrecept?

Het brilrecept bevat alle benodigde gegevens om nieuwe glazen op sterkte voor uw eigen montuur te bestellen. Ontdek zelf hoe voordelig nieuwe glazen voor uw montuur kunnen zijn via onze configurator.

Brilrecept lezen

Hieronder een paar voorbeelden van brilrecepten van enkele bekende opticiens.

 

Voorbeeld van een brilrecept van Eye Wish Opticiens

Heeft u zelf het brilrecept bij de hand? Ontdek hoe voordelig nieuwe glazen voor uw montuur kunnen zijn via onze configurator.

Brillenglazen.com
9.4
1785 beoordelingen
Kiyoh